Услуги

  • Анализ на състоянието на маркетинга.
  • Изработване и реализиране на маркетингова стратегия.
  • Организиране на шампионати, турнири, състезания, ивенти.
  • Взаимодействие с Медии.
  • Осигуряване на финансиране.
  • Взаимодействие с бизнеса.
  • Организиране и работа с доброволци и фенове.
  • Организиране и оптимизация на дейностите свързани с разпространението πορνο.tv на клубни и други стоки.
Scroll Up